Jaturampe

Beranda » humor » Usum Wong Ngamuk

Usum Wong Ngamuk

Follow Jaturampe on WordPress.com
Iklan

bagong

“Ketoke ana babagan kang salah nang masyarakate awake dhewe akhir-akhir iki ya, Truk?” Nala Gareng ujug-ujug celuluk

“Oh! kepriye kuwi, Kang? Aku kok jeh durung mudheng ancase tujuane anggonmu njeplak kuwi?” jawab Petruk sak kepenake

“Njeplak, untumu kuning! diajak ngomong kok sajak malah ngece. Ngene lho, Truk, tak rasakake kok, -entah kalau dirimu lho ya- bahwa warga saiki, kok merinan, gondhukan, mudah cekot-cekot kepalanya, mendidih darah hingga ngakibatke meluap, mluber hingga mbleber esmosinya. Jajal, bener pora? Nah, celakane sing nglakoni mengkonok kok ya wong akeh, malah bisa sinebut massal. Jajal, eling-eling wae, winganane nang tipi, Yu Jembuk ngamuk ning taman, lebare kuwi, aneng sawijining kampung, para wargane tanpa dinyana, ngobong maling motor kang kecekel nang pinggir desa. Berita sadurunge uga malah mbingungake, tanpa dinyana, para warga gonduk, kecewa, ngamuk merga ana gubernur pingin dadi presiden. Lucune maneh, ana wong mrotes bekas dukune, merga jare tau dikibule, digeragapi, jare meh dirudapeksa, jiah..malah kepara ngejak-ngejak kancane mesisan. Dadih tak simpulake, uwong-uwong saiki kok gampang ngamuk. Ngono, Truk!” lanjut Gareng bersemangat

Nang pojok gazebo, Bagong katon domblong. Separo atine krasa moblong-moblong mbenerke kojahe Kakangmas Petruk, setengah ati liyane diisi karo rasa bingung merga mikir udud sing meh entek.

“Lha menurutmu, kepriye Gong! Jajal jawaben pitakone Kangmas Gareng! Aja etok-etok anti sosial ngono kae, rep tiru-tiru bendaramu po?” tanya Petruk setengah menyeponsori eh mropokatori adhine

Lanjut

“Walah, para kadangku, pikiranku malah ora tekan kana je! tapi sungguh, aku semangkin kagum lho, karo Sampeyan-sampeyan, lha kok ya ngerti berita mengkono, sumbere saka ngendi kuwi!” jawab Bagong sakecekele

“Lha iki kan kagolong mlebu abad kang diarani karo Om Gus Tama sebagai Postmodern sih, Gong! Dadi mesti bae warta berita ngemot babagan kuwi! Malah ana sing ngusumake kata global village barang kok, Kowe bae sing nora uptodate. Mangkane tah, tuku tipi maca berita, langganan internet, ben dadih pinter, Gong! Aja pijer utak-utek manuk, mancing tok bae sing mbok urusi, tah kowe kuwi duwe kesibukan liyane?”

“E…guk..guk!” Bagong meh ngomong ananging keselek watuk

“Piye, Gong nyelatuwa bae, aja isin!” Desak Petruk

“Mangkene, Kakang..mungguh diriku sing kaum proletar iki, media kuwi nduduhake praupan. Jare para winasis, yen media massane buruk maka masyarakat di negeri tersebut kemungkinan besar juga wuelek. Apamaneh bebarengan karo mlethek lan mlethike laju donya teknologi sahingga ngenehi perluasan efek media kuwi. Umpama sifat beritae positif ya apik, tapi yen sipate negatif ya bakal kojur! Media kang dikarepake dadi sisi penyeimbang diantara legislatif, yudikatif lan eksekutif malah kadang melu bermain. Cilakane, yen ana pengusaha duwe kepingin dadi ratu, malah duwe media. Wah, kuwi..bakal marem tenan, Kang! Bakal bom-boman! Njur, masyarakat kepara uga melu-melu bermain. Ananging kanthi lapangane kang beda, umpamane ana ning media sosial dunia maya kayata facebook lan twitter banjur nulis rana nulis rene, ngomong kana, ngomong kene, kepara malah ora ana rem kang pakem. Saking kepenake olehe nylatu banjur lali pinggir, njur pisoh-pisohan, inting-intingan. Kojur!Blais!candikala tenan dadine! Lha dampak medsos sing isa kojah ndladah kuwi kadang kegawa nang dunya kasunyatan. Ana omongan sithik dadi geger, ana perbuatan obah sithik banjur ditulis, suwe-suwe dadi lenjeh! Ngerti-ngerti tukaran, ngerti-ngerti jedul kabudayan anyar!” Kata Bagong

“Bujubusyet, jebul Kowe ya ngerti penomena kuwi tah, Gong!”

“Hehe, sanajan aku seneng mancing, seneng ngopeni manuk, nanging aku kerep mara dolan nang kaum seniman kok, Kang. Sampeyan ngerti dewe, ing jaman postmodern iki, sing isih murni pikirane ya mereka-mereka itu, dene sing liya gombal-gambul, gombale mukiyo! mung kepentingan, kepentingan lan kepentingan, crooot!

“Oalah, Gong, kok ndadak nganggo croot barang, creeeet gene!

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s