Jaturampe

Beranda » 2014 » Juli

Monthly Archives: Juli 2014

Iklan

Kunci Pembiasaan Trucukan

“Jane, manuk iki apik, Le…munine criwis malah kepara crigis. Jeneng asline Merbah Cerucuk, dene wong-wong desa kene ngaranine simpel yaiku Trucukan. Trucuk ringkese. Manuk iki asline manuk kang uripe nang alam liar, kerep uga katon bebarengan gandengan karo jenis sijine yaiku Kutilang. Yoh, sanadjan unine ora okeh kaya dulur-dulur manuk liyane, ananging trucuk iki duwe daya tarik lho, yaiku suara ropel lan ngembangake sayap sing kasebut nggarudha.” Kata Mbah Kuncung berapi-api

Aku, Kamdi, lan Konang ngrungokake kojahe Mbah Kuncung kanti seksama. Lelaki berumur kurang lebih 60-an tahun ini tampak menyecap mulutnya. Matanya masih awas, ngrokoknya pun masih deras.

“Sanjange tiyang, peksi punapa taksih kerabatipun cucak rawa, ndak nggih Mbah? Tanya Kamdi lumayan giras

“Jare wong-wong mbiyen ya mengkono, Le. Lha pas tak crosscekake nang internet, jebul memang bener. Ya, sanadjan rega jelas katinggalan adoh karo kerabate sing kuwi. Ibarate ya ping sepuluhe!” jawab Mbah Kuncung.

(lebih…)

Iklan